prosjekter

KONGSPARKEN

Kongsparken er ett spennende boligprosjekt som blir lansert for salg våren 2018.

Boligprosjektet er et prestisjebygg hvor det er vektlagt arkitektonisk særpreg og høy kvalitet i materialvalg. Prosjektet innehar de kvalitetene som etterspørres i dagens boligpolitikk. Det er i tråd med kommunens uttalte målsetninger om fortetting og visjon om å skape et levende sentrum i en arktisk hovedstad.

Det blir lagt opp til 33 leiligheter av varierende størrelse. Leilighetene er alle planlagt individuelt for å sørge for gode bokvaliteter for hver enkelt enhet.

Bygget vil få en unik beliggenhet nært knyttet til Kongsparkens kvaliteter. I prosjektarbeidet har vi jobbet tett med kommunen og fylke for å sørge for at barn – og unge blir ivaretatt. Kongsparken vil få et solid løft hvor både lekeareal og gangtraseer får en oppgradering.

Estetisk er bygget planlagt med europeisk preg gjennom spennende bruk av fasadematerialer.

Ta kontakt med Hjem Eiendomsmegler for å melde din interesse:

  • Einar Storhaug: + 47 970 73 555
  • Stian Mathiassen: + 47 988 80 257