Prosjekter

Kongsparken

Kongsparken er ett spennende boligprosjekt som blir lansert for salg våren 2018.

Boligprosjektet er et prestisjebygg hvor det er vektlagt arkitektonisk særpreg og høy kvalitet i materialvalg. Prosjektet innehar de kvalitetene som etterspørres i dagens boligpolitikk. Det er i tråd med kommunens uttalte målsetninger om fortetting og visjon om å skape et levende sentrum i en arktisk hovedstad.

Det blir lagt opp til 33 leiligheter av varierende størrelse. Leilighetene er alle planlagt individuelt for å sørge for gode bokvaliteter for hver enkelt enhet.

Bygget vil få en unik beliggenhet nært knyttet til Kongsparkens kvaliteter. I prosjektarbeidet har vi jobbet tett med kommunen og fylke for å sørge for at barn – og unge blir ivaretatt. Kongsparken vil få et solid løft hvor både lekeareal og gangtraseer får en oppgradering.

Estetisk er bygget planlagt med europeisk preg gjennom spennende bruk av fasadematerialer.