Vår historie og framtid

Evolusjon av områder stiller krav til økt oppmerksomhet

JM Hansen Eiendom AS er et eiendomsselskap som eier, forvalter og utvikler attraktive næringslokaler og boliger i Tromsø – til næringsdrivende, offentlige etater og private.

Selskapets rolle i sine første leveår var å stille gode lokaler til rådighet for installasjonsbedriften JM Hansen AS etabl. 1925. I takt med at installasjonsbedriften vokste posisjonerte selskapet seg med gode og attraktive næringseiendommer i Tromsø Sentrum og etter hvert Langnes.

Virksomheten består i dag av en portefølje svært sentrale næringseiendommer som benyttes innenfor både handel, kontor og logistikk. I tillegg pågår det to større utviklingsprosjekter i samarbeid med andre utviklere som Frabene AS og JSJ Invest AS.

I horisonten til selskapet finnes det mange spennende mulighetsområder. Selskapet er godt etablert i de strategiske områdene Tromsø sentrum og Langnes. Langnes omfattes av en helhetlig områdeplan med en ambisjon om å utvikle en attraktiv bydel bestående av både boliger og næringsvirksomhet. Vi ønsker å ta en sentral rolle i den fremtidige utviklingen.

styret

Styreleder          Alf Leibach

Nestleder           Inge Falck Olsen

Styremedlem    Odd Erik Hansen

Styremedlem    Christin Trones Hansen

Styremedlem    Nina Hansen

ansatte

Daglig leder          Christian Hjort

Tlf. 971 967 16   /  epost: christian@JMH.no

Økonomisjef        Steinar Aarberg

Tlf. 478 240 43  /  epost: steinar@JMH.no

Vaktmester          John-Arne Jakobsen

Tlf. 901 75 857  /   epost: john@jmh.no