Vår historie og framtid

Evolusjon av områder stiller krav til økt oppmerksomhet

JM Hansen Eiendom AS er et eiendomsselskap som eier, forvalter og utvikler attraktive næringslokaler og boliger i Tromsø – til næringsdrivende, offentlige etater og private.

Selskapets rolle i sine første leveår var å stille gode lokaler til rådighet for installasjonsbedriften JM Hansen AS etabl. 1925. I takt med at installasjonsbedriften vokste posisjonerte selskapet seg med gode og attraktive næringseiendommer i Tromsø Sentrum og etter hvert Langnes.

Virksomheten består i dag av en portefølje svært sentrale næringseiendommer som benyttes innenfor både handel, kontor og logistikk. I tillegg pågår det to større utviklingsprosjekter i samarbeid med andre utviklere som Frabene AS og JSJ Invest AS.
I horisonten til selskapet finnes det mange spennende mulighetsområder. Selskapet er godt etablert i de strategiske områdene Tromsø sentrum og Langnes. Langnes omfattes av en helhetlig områdeplan med en ambisjon om å utvikle en attraktiv bydel bestående av både boliger og næringsvirksomhet. Vi ønsker å ta en sentral rolle i den fremtidige utviklingen.

styret

Styreleder           Alf Leibach

Nestleder            Odd Erik Hansen

Styremedlem    Christin Trones Hansen

Styremedlem    Christian Hjort

ansatte

Daglig leder          Christian Hjort

Tlf. 971 967 16   /  epost: christian@JMH.no

Vaktmester          John-Arne Jakobsen

Tlf. 901 75 857  /   epost: john@jmh.no