TRAINEE I
JM-HANSEN EIENDOM

Er du vår porteføljeforvalter trainee?

JM Hansen Eiendom AS er et eiendomsselskap som sammen med sine datterselskaper fokuserer på utvikling, utleie, drift, samt kjøp/salg av bolig og næringseiendom. Selskapene eier sentrale næringseiendommer i Tromsø sentrum, Langnes, Svalbard og har boligprosjekter under utvikling.

Hvis du føler at du har de rette evnene til rådighet som i samarbeid med en sentral byutvikler i Tromsø by – kan føre til at byen blir en mer attraktiv og spennende by for å jobbe og bo – er dette en spennende mulighet for deg.

Vi har en spennende deltidsstilling for en student og-/eller en som søker en karriere i eiendomsbransjen.

Hvem er du?

VI SER ETTER DEN PERFEKTE LAGSPILLEREN

Drive: Ekstremt lyst, villighet til å jobbe fokusert og evne til å stå i det når ting er utfordrende.

Selvstendighet: Evne å jobbe i en hverdag som gir deg frihet, men er pliktoppfyllende og ansvar for egen samt selskapets utvikling.

Gode kommunikasjonsevner: Som bestiller-/innkjøper av tjenester krever det gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner.

Relevant bakgrunn: Du bør være interessert i en karriere innen eiendom. Enten i slutten av studieforløpet i Mastergrad innen business eller tekniske fag og-/eller relevant bransjeerfaring.

drift

Jobbe som daglig leders «høyre hånd» og støtte daglig leder i driftsoppgaver der det er naturlig.

Sette seg inn i praktiske driftsoppgaver som visninger og kundeoppfølging.

Ansvar for løpende teknisk drift og vedlikehold av eiendommene våre og prosjekter.

Forvaltning og vedlikehold av FDV-dokumentasjon.

Oppfølging av tekniske tilstandsrapporter, samt vedlikeholds- og felleskostnadsbudsjetter.

utvikling

Bli eksponert mot etableringen av et kundeforhold og investeringer (grafisk byrå, leietakertilpasninger, juridiske og finansielle forhold m.m.)

Gjennomføre kundeundersøkelser for å forståelse kundetilfredshet og etterspørsel.

Støtte daglig leder i hele etableringsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomistyring og prosesstyring.

Hvordan søke

For å søke sender du et søknadsbrev til Christian@JMH.no med CV, karakterutskrifter fra høyskole/ universitet samt videregående skole. I søknadsbrevet skriver du hvorfor du ønsker å jobbe hos oss og hvilke forutsetninger du har for å lykkes som Porteføljeforvalter.

Ta kontakt på tlf.: 971 96 716 ved spørsmål.

Vi kompenserer med konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, og fleksibilitet til å påvirke din egen arbeidsdag. I tillegg vil trainee/deltid stillingen kunne lede til en rolle som en sentral ansatt.