Forvalter og utvikler bolig- og næringseiendommer i Tromsø og Svalbard.

Visjon

Vi skal bygge og skape verdier i et langsiktig perspektiv.

Forretningsidé

Vi skal eie, kjøpe, forvalte og utvikle attraktive næringslokaler og boliger i Tromsø – til næringsdrivende, offentlige etater og private.